Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

telefon +48 609387276 mapa ul. Rodzinna 41, 57-300 Kłodzko

BlokadyLiczne badania dowodzą, że podanie kortykosteroidów do bolesnych i zmienionych zapalnie kaletek, pochewek ścięgnistych, a także przyczepów niektórych ścięgien przynosi ulgę, szczególnie w zakresie nasilenia bólu. W przypadku dolegliwości o podłożu “mechanicznym”, a więc wywołanym nadmiernym “przeciążeniem” bolesnej struktury, należy brać pod uwagę fakt, ze efekt podania iniekcji będzie najpewniej przejściowy (maks. 6-12 miesięcy), o ile dalsze leczenie nie usunie przyczyny “mechanicznej” schorzenia.


W schorzeniach o podłożu zapalnym efekt podania kortykosteroidów jest zazwyczaj bardziej wyraźny i długotrwały niż w przypadku schorzeń zwyrodnieniowych i tych wywołanych zaburzeniem funkcji mechanicznej. Podawanie kortykosteroidów wymaga gruntownej znajomości anatomii i ograniczeń w stosowaniu tych leków, liczne badania dowodzą bowiem występowania objawów ubocznych związanych z nieprawidłowym lub zbyt częstym ich podawaniem. Iniekcje środków znieczulających takich jak lignokainy lub bupiwakainy do bolesnych struktur w tkankach miękkich zwanych “punktami spustowymi” (MTP, myofascial trigger points) przynosi bardzo wyraźny efekty przeciwbólowy, który jest znacznie dłuższy niż czas działania leku. Prawidłowe podanie tych leków ma znaczenie w diagnostyce pochodzenia bólu: natychmiastowe ustąpienie objawu potwierdza bowiem zasadność tego leczenia a także właściwe wykonanie iniekcji. W iniekcjach do tkanek miękkich wykorzystuje się liczne substancje, ich dobór wymaga wiedzy, doświadczenia i odpowiednich warunków do podania leku.

Jesteśmy też tutaj: