Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

telefon +48 609387276 mapa ul. Rodzinna 41, 57-300 Kłodzko

Leczenie manualneLeczenie manulane to zapewne jedna z najstarszych technik leczenia. Polega na rozpoznaniu dysfunkcji w układzie ruchu poprzez testy i techniki badania przy użyciu rąk, a następnie umiejętnej aplikacji technik leczenia. Zwykle niezbędne jest kilkukrotne ich powtarzanie, choć niejednokrotnie ulgę przynosi już pierwsze spotkanie z terapeutą. Ta technika jest bardzo ważnym elementem rehabilitacji.

Leczenie manualne wzbogacone o współczesną znajomość anatomii i fizjologii należy do konwencjonalnych metod leczenia bólu i dysfunkcji w układzie ruchu.  W tradycyjnym rozumieniu leczenie manualne ma na celu redukcję ( lub “nastawienie”) struktur anatomicznych, ktore uległy podwichnięciu, przemieszczeniu lub zniekształceniu ( np. w wyniku procesu chorobowego lub urazu). Nie jest to jedyny mechanizm leczenia manualnego, gdyż nowoczesne badania obrazowe takie jak MRI pokazują, iż pewne dysfunkcje w układzie ruchu, do tej pory uważane za związane ze zmianą położenia struktur, np. tzw podwichnieciem, w istocie nie wykazują tych zaburzeń w badaniach obrazowych.

Wydaje się zatem, że w wielu wypadkach leczenie manualne to forma uaktywniania lub hamowania pewnych zjawisk w ośrodkowym układzie nerwowym. Ta ostatnia hipoteza znajduje odzwierciedlenie we współczesnych teoriach hamowania i torowania percepcji bólu ( teoria bramki bólowej Melzack i Wall, 1960). Impulsy docierające do rogów tylnych rdzenia kręgowego mogą wyhamować bodźce nocyceptywne (bólowe) płynące do ośrodkowego układu nerwowego z innych struktur. Ten pozornie skomplikowany proces obserwujemy niemal na co dzień: proszę przypomnieć sobie, co zazwyczaj robimy, kiedy doznamy urazu. Otóż zwykle niemal odruchowo dotykamy miejsca urazu i uciskamy lub masujemy je. Zwykle odczuwamy wtedy ulgę.

U podłoża tego uczucia ulgi leży zjawisko hamowania bodźca bólowego przez wyzwalanie bodźców nerwowych w tkankach sąsiadujących z miejscem urazu. Masaż lub ucisk wyzwala bodźce, ktore docierając do rdzenia kręgowego hamują doznanie bólu spowodowane urazem. Podobnie, choć nie tylko w ten sposób, działa wiele metod stosowanych w leczeniu bólu, np. leczenie igłami lub rozmaite techniki elektroterapii.

Jesteśmy też tutaj: