Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

telefon +48 609387276 mapa ul. Rodzinna 41, 57-300 Kłodzko

Medycyna mięśniowo-szkieletowa (MSK Medicine) wywodzi się z tzw. medycyny ortopedycznej ("orthopaedic medicine") rozwiniętej przez słynnego brytyjskiego internistę i ortopedę, Jamesa Cyriaxa), medycyny manualnej i technik badania stosowanych w osteopatii.

Współcześnie zakres zainteresowania medycyny mięśniowo-szkieletowej bardzo się rozszerzył i obejmuje leczenie chorób układu ruchu w każdym wieku. Dzisiejsza medycyna mięśniowo-szkieletowa korzysta z doświadczeń ortopedii, medycyny bólu, rehabilitacji i fizjoterapii, anatomii funkcjonalnej, neurofizjologii, biomechaniki, pediatrii, medycyny ćwiczeń, a także neurologii i medycyny ogólnej. Stosuje jedynie te metody, które oparte są na zasadach EBM (medycyny opartej na faktach). Rozwój medycyny mięśniowo-szkieletowej w krajach zachodnich wynika z faktu, że dotychczasowy model leczenia chorób układu ruchu, oparty na leczeniu wielospecjalistycznym nie sprawdził się. Proces ten, który odbywał się często w różnych, niepowiązanych ze sobą jednostkach, okazał się czasochłonny, nieskuteczny i bardzo kosztowny. Okazuje się, że prawidłowa diagnostyka większości dolegliwości w układzie ruchu nie wymaga udziału ortopedy, reumatologa, neurologa, neurochirurga, chirurga, anestezjologa, jak to ma miejsce w polskich warunkach. Zadaniem lekarza medycyny mięśniowo-szkieletowej jest zatem podjęcie natychmiastowego leczenia w możliwie jednym miejscu, we właściwej kolejności, z wykorzystaniem metod adekwatnych do sytuacji klinicznej. Zadaniem jego jest także właściwe pokierowanie pacjentem, w sytuacji gdy wymagane jest wysokospecjalistyczna diagnostyka lub leczenie.

Lekarz medycyny mięśniwo-szkieletowej posługując się badaniem ortopedycznym, neurologicznym i osteopatycznym, analizuje subtelne zmiany w układzie ruchu, które zachodzą wskutek procesów chorobowych, urazów, przeciążeń, a także pod wpływem długotrwałego bólu. Dokładny wywiad, analiza wpływu schorzeń towarzyszących (np. niedoczynności tarczycy, astmy, przebytych schorzeń i urazów), przyjmowanych leków, a także pieczołowite badanie fizykalne trwają długo. Badanie obejmuje nieraz okolice bardzo odległe od bolesnego miejsca. Analiza wyników badań dodatkowych i obrazowych nigdy nie wyprzedza ani nie zastępuje badania fizykalnego. Przystępując natychmiast do leczenia lekarz tej specjalności wychodzi z założenia, że przyczyn bólu w układzie ruchu zawsze jest bardzo wiele, zatem prawidłowe leczenie powinno obejmować wiele metod, połączonych w spójny i oparty na rzetelnej wiedzy protokół postepowania. Przykładem jest indywidualne leczenie „rwy kulszowej” gdzie zwykle wykorzystać należy kilka leków ( przeciwbólowych i tzw. koanalgetyków) o różnym, właściwie dobranym mechanizmie działania (współcześnie uważa się, że „jednolekowe” leczenie bólu neuropatycznego jest błędem) oraz metody fizykalne obliczone na modyfikację dysfunkcji w układzie ruchu, np. iniekcje punktów spustowych, odpowiednie leczenie manualne zmierzające do poprawy ruchomości nerwu kulszowego w okolicznych tkankach i przywrócenia właściwego zakresu ruchu w stawach, niekiedy też kineziotaping oraz właściwie dobrany zestaw ćwiczeń. Niekiedy wymagane jest bardziej specjalistyczne postepowanie. Aby wykonać te czynności często nie trzeba odwiedzać wielu miejsc i specjalistów.

Specjalista medycyny mięśniowo-szkieletowej łączy zatem kompetencje lekarza ortopedy, neurologa, reumatologa, specjalisty leczenia bólu a także fizjoterapeuty/osteopaty w takim zakresie, jaki wymagany jest do prawidłowej diagnostyki i skutecznego leczenia większości przypadków dolegliwości w układzie ruchu. Takie postepowanie pozwala na szybkie postawienie diagnozy i zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Pozwala także na szybkie włączenie do diagnostyki i leczenia odpowiednich specjalistów: np. neurochirurga, ortopedy, radiologa, anestezjologa, kiedy jest to konieczne, aby nie tracić czasu na wykonywanie niepotrzebnych badań, często podejmowanych samodzielnie i w dobrej wierze przez pacjentów (np. drogich badań obrazowych, badań przepływów naczyniowych czy drogich badań laboratoryjnych nie przybliżających prawidłowej diagnozy, za to często opóźniających właściwe leczenie). W praktyce terapeuta medycyny mięśniowo-szkieletowej stosuje swoiste techniki manualne (tzn. ręczne, wymagające użycia rąk), zarówno w badaniu, jak i leczeniu, rozmaite techniki iniekcji (powszechnie nazywane „blokadami), iniekcje osocza bogatopłytkowego (PRP), i wiele innych. Jest bardzo dobrze przygotowany w dziedzinie farmakologicznego leczenia bólu. Dokładnie analizuje cechy bólu przewlekłego, a także zjawiska, które mu towarzyszą tak, aby leczenie farmakologiczne było jak najbardziej skuteczne i bezpieczne. Stosuje także powszechnie znane metody fizykoterapii, np. falę uderzeniową, światłolecznictwo, kineziotaping, bezpieczne formy leczenia manualnego i inne. Niektóre z tych metod bywają nazywane „komplementarnymi” lub niekonwencjonalnymi, jednak właściwie zastosowane mogą uczynić bardzo wiele. Lekarz tej specjalności dobierze właściwy do problemu zestaw ćwiczeń, podda analizie cechy stanowiska pracy a także inne „środowiskowe” przyczyny dolegliwości. W naszym Centrum otrzymacie Państwo dokładne instrukcje lub filmy przedstawiające odpowiednie ćwiczenia. Lekarz odniesie się też do problemu lęku, depresji i niepełnosprawności niejednokrotnie towarzyszących bólowi i utrudniających jego leczenie.

Profesjonalni sportowcy oraz dorośli i dzieci uprawiające sport rekreacyjnie otrzymają porady dotyczące profilaktyki urazów i przeciążeń, właściwego treningu, rady dotyczące obuwia, wkładek ortopedycznych i ortez oraz drobnego sprzętu do rehabilitacji, ćwiczeń i treningu.

Medycyna mięśniowo-szkieletowa
 

Jesteśmy też tutaj: